"chương trình giao dịch dịch vụ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "chương trình giao dịch dịch vụ" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình giao dịch dịch vụ từ đó là: service transaction program
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login