"Trời không mưa nhiều vào mùa hè." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Trời không mưa nhiều vào mùa hè." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trời không mưa nhiều vào mùa hè." câu này dịch sang tiếng anh:It doesn't rain much in the summertime.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login