"chương trình được hợp dịch" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "chương trình được hợp dịch" tiếng anh nghĩa là gì? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình được hợp dịch từ tiếng anh đó là: assemble program
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login