"chương trình được cấp phép" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "chương trình được cấp phép" tiếng anh là từ gì? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình được cấp phép tiếng anh đó là: LP (Licensed Program)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login