"chương trình đóng gói" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "chương trình đóng gói" dịch sang tiếng anh thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình đóng gói đó là: encapsulated program
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login