"chương trình điều khiển truy cập tài nguyên" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "chương trình điều khiển truy cập tài nguyên" dịch sang tiếng anh thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình điều khiển truy cập tài nguyên từ tiếng anh đó là: resource access control facility (RACF)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login