"chương trình điều khiển thông báo" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "chương trình điều khiển thông báo" tiếng anh nói thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình điều khiển thông báo dịch sang tiếng anh là: MCP (message control program)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login