"chương trình điều khiển cá nhân" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "chương trình điều khiển cá nhân" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình điều khiển cá nhân đó là: PCPprimaty control program)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login