"chương trình điều khiển bộ đệm" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "chương trình điều khiển bộ đệm" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình điều khiển bộ đệm là: buffer control routine
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login