"chương trình cho một máy thu hình" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "chương trình cho một máy thu hình" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình cho một máy thu hình từ tiếng anh đó là: program for a television
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login