"chương trình CHKDSK" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "chương trình CHKDSK" tiếng anh nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình CHKDSK từ đó là: CHKDSK
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login