"chương trình chăm sóc môi trường" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "chương trình chăm sóc môi trường" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình chăm sóc môi trường dịch sang tiếng anh là: Environmental Affairs Programme (EAP)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login