"chương trình cấu hình vào/ra" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "chương trình cấu hình vào/ra" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình cấu hình vào/ra là: IOCP (input/output configuration program)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login