"chương trình cấu hình đầu cuối" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "chương trình cấu hình đầu cuối" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình cấu hình đầu cuối từ đó là: TCF (terminal configuration facility)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login