"chương trình cấp phát và mã hóa bộ nhớ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "chương trình cấp phát và mã hóa bộ nhớ" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình cấp phát và mã hóa bộ nhớ tiếng anh đó là: STAC (storage allocation and coding program)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login