"Người lính bị thương nặng không nói nên lời nhưng vẫn tỉnh táo." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Người lính bị thương nặng không nói nên lời nhưng vẫn tỉnh táo." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người lính bị thương nặng không nói nên lời nhưng vẫn tỉnh táo." câu này dịch sang tiếng anh là: The seriously wounded soldier was speechless but still sensible.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.