"chương trình bó" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "chương trình bó" nói thế nào trong tiếng anh? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình bó là: batch program
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login