"chương trình báo cáo cấu hình" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "chương trình báo cáo cấu hình" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình báo cáo cấu hình dịch sang tiếng anh là: configuration report program (CRP)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login