"Người bạn trai lẳng lơ trong thành phố của cô trông khá vụng về ở nông trại." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Người bạn trai lẳng lơ trong thành phố của cô trông khá vụng về ở nông trại." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người bạn trai lẳng lơ trong thành phố của cô trông khá vụng về ở nông trại." tiếng anh câu này dịch: Her city slicker boyfriend looked pretty clumsy out here on the farm.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.