"Có năm ứng viên cho vị trí này." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Có năm ứng viên cho vị trí này." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có năm ứng viên cho vị trí này." dịch sang tiếng anh: There were five applicants for the position.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login