"Tôi đang cảm thấy đói. Còn bạn thì sao?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi đang cảm thấy đói. Còn bạn thì sao?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang cảm thấy đói. Còn bạn thì sao?" tiếng anh câu này dịch: I'm feeling hungry. How about you?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.