"Họ đang cố gắng tìm một cách tốt hơn để truyền năng lượng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ đang cố gắng tìm một cách tốt hơn để truyền năng lượng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang cố gắng tìm một cách tốt hơn để truyền năng lượng." tiếng anh câu này dịch: They are trying to find a better way of transmitting energy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login