"Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật." câu này dịch sang tiếng anh:He gave his life to art.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login