"Những động vật nhỏ hơn có thể dễ dàng nhảy từ cây này sang cây khác." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Những động vật nhỏ hơn có thể dễ dàng nhảy từ cây này sang cây khác." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những động vật nhỏ hơn có thể dễ dàng nhảy từ cây này sang cây khác." tiếng anh câu này là:The smaller animals can easily leap from tree to tree.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login