"Các phi công chỉ được cung cấp một tài liệu tham khảo lưới của mục tiêu." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Các phi công chỉ được cung cấp một tài liệu tham khảo lưới của mục tiêu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các phi công chỉ được cung cấp một tài liệu tham khảo lưới của mục tiêu." tiếng anh câu này dịch: The pilots were just given a grid reference of the target.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login