"Các lực lượng Liên Hợp Quốc đã được gửi đến cảnh sát khu vực gặp khó khăn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Các lực lượng Liên Hợp Quốc đã được gửi đến cảnh sát khu vực gặp khó khăn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các lực lượng Liên Hợp Quốc đã được gửi đến cảnh sát khu vực gặp khó khăn." câu này tiếng anh là: United Nations forces were sent to police the troubled area.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login