"Giáo viên đã bị tấn công vì kìm hãm sự sáng tạo trong học sinh của họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Giáo viên đã bị tấn công vì kìm hãm sự sáng tạo trong học sinh của họ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giáo viên đã bị tấn công vì kìm hãm sự sáng tạo trong học sinh của họ." câu này tiếng anh dịch: Teachers have been attacked for stifling creativity in their pupils.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login