"Anh ấy là một người đi đường thực sự. Anh ấy đã xây dựng doanh nghiệp của mình từ đầu" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Anh ấy là một người đi đường thực sự. Anh ấy đã xây dựng doanh nghiệp của mình từ đầu" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy là một người đi đường thực sự. Anh ấy đã xây dựng doanh nghiệp của mình từ đầu" tiếng anh dịch: He's a real go-getter.He built up his business from scratch
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login