"Cô ấy có một thái độ bất kính đối với hôn nhân." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô ấy có một thái độ bất kính đối với hôn nhân." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có một thái độ bất kính đối với hôn nhân." tiếng anh câu này dịch: She has an irreverent attitude towards marriage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login