"Tôi hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân, cảm ơn bạn!" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân, cảm ơn bạn!" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân, cảm ơn bạn!" câu này dịch sang tiếng anh:I'm perfectly capable of looking after myself, thank you!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login