"Những lời chỉ trích của ông bị hiểu sai và đặt không đúng chỗ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Những lời chỉ trích của ông bị hiểu sai và đặt không đúng chỗ." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những lời chỉ trích của ông bị hiểu sai và đặt không đúng chỗ." câu này dịch sang tiếng anh là: His criticisms are misconceived and misplaced.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login