"Đó là sức mạnh của sự gợi ý rằng trong vòng hai phút, bệnh nhân sẽ ngủ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đó là sức mạnh của sự gợi ý rằng trong vòng hai phút, bệnh nhân sẽ ngủ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là sức mạnh của sự gợi ý rằng trong vòng hai phút, bệnh nhân sẽ ngủ." dịch sang tiếng anh là: Such is the power of suggestion that within two minutes the patient is asleep.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login