"Thật khó để dự đoán những ảnh hưởng lâu dài của vụ tai nạn sẽ là gì." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Thật khó để dự đoán những ảnh hưởng lâu dài của vụ tai nạn sẽ là gì." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật khó để dự đoán những ảnh hưởng lâu dài của vụ tai nạn sẽ là gì." câu này tiếng anh là: It is difficult to predict what the long-term effects of the accident will be.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login