"Những suy nghĩ đơn thuần của người du côn khiến cô rùng mình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Những suy nghĩ đơn thuần của người du côn khiến cô rùng mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những suy nghĩ đơn thuần của người du côn khiến cô rùng mình." câu này dịch sang tiếng anh:The mere thought of the ruffian made her shudder.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login