"Đối với vấn đề đó, bạn không có trình độ tốt hơn Mary." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đối với vấn đề đó, bạn không có trình độ tốt hơn Mary." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối với vấn đề đó, bạn không có trình độ tốt hơn Mary." tiếng anh là: For that matter, you are no better qualified than Mary.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login