"Nó không sử dụng sự im lặng đối lập." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nó không sử dụng sự im lặng đối lập." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó không sử dụng sự im lặng đối lập." tiếng anh dịch: It's no use silencing opposition.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login