"Hở? Cô ấy có bao nhiêu đứa con?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Hở? Cô ấy có bao nhiêu đứa con?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hở? Cô ấy có bao nhiêu đứa con?" dịch sang tiếng anh là: Eh? She's got how many children?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login