"Các đề xuất gây ra các cuộc biểu tình lớn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các đề xuất gây ra các cuộc biểu tình lớn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đề xuất gây ra các cuộc biểu tình lớn." tiếng anh câu này dịch: The proposals sparked mass demonstrations .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login