"Họ đang khai thác dầu dưới biển." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Họ đang khai thác dầu dưới biển." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang khai thác dầu dưới biển." câu này dịch sang tiếng anh:They are exploiting the oil under the sea.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login