"Trời quá gió cho một chuyến dã ngoại." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Trời quá gió cho một chuyến dã ngoại." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trời quá gió cho một chuyến dã ngoại." câu này tiếng anh dịch: It's too windy for a picnic.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login