"Thượng viện quyết tâm chấp nhận các đề xuất ngân sách của Tổng thống." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Thượng viện quyết tâm chấp nhận các đề xuất ngân sách của Tổng thống." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thượng viện quyết tâm chấp nhận các đề xuất ngân sách của Tổng thống." câu này dịch sang tiếng anh:The Senate resolved to accept the President's budget proposals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login