"Điểm kiểm tra của học sinh bắt đầu trượt vào giữa những năm 1990." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Điểm kiểm tra của học sinh bắt đầu trượt vào giữa những năm 1990." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điểm kiểm tra của học sinh bắt đầu trượt vào giữa những năm 1990." tiếng anh dịch: Students' test scores started to slide in the mid-1990s.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login