"Cây bụi này vào mùa xuân." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cây bụi này vào mùa xuân." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cây bụi này vào mùa xuân." dịch sang tiếng anh: This bush flowers in the spring.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login