"Bằng cách chỉ trích ông chủ của mình, cô có nguy cơ mất việc." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bằng cách chỉ trích ông chủ của mình, cô có nguy cơ mất việc." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bằng cách chỉ trích ông chủ của mình, cô có nguy cơ mất việc." dịch câu này sang tiếng anh: By criticizing her boss, she risked losing her job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login