"Chúng tôi đang mong chờ chuyến thăm sắp tới của hoàng tử." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chúng tôi đang mong chờ chuyến thăm sắp tới của hoàng tử." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đang mong chờ chuyến thăm sắp tới của hoàng tử." câu này tiếng anh là: We are looking forward to the prince's oncoming visit.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login