"Tôi đã phải học thêm môn toán." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi đã phải học thêm môn toán." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã phải học thêm môn toán." câu này tiếng anh dịch: I had to have extra tuition in maths.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login