"Đó là một cảm giác tuyệt vời khi một động vật hoang dã cho bạn thấy tình cảm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Đó là một cảm giác tuyệt vời khi một động vật hoang dã cho bạn thấy tình cảm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một cảm giác tuyệt vời khi một động vật hoang dã cho bạn thấy tình cảm." câu này dịch sang tiếng anh:It's a great feeling when a wild animal shows you affection.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login