"Chúng tôi tìm kiếm một vị trí bằng phẳng nơi chúng tôi có thể dựng lều." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chúng tôi tìm kiếm một vị trí bằng phẳng nơi chúng tôi có thể dựng lều." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi tìm kiếm một vị trí bằng phẳng nơi chúng tôi có thể dựng lều." dịch sang tiếng anh: We looked for a flat spot where we could pitch our tent.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login