"Điều quan trọng là nhìn vào cuốn tiểu thuyết trong bối cảnh lịch sử của nó." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Điều quan trọng là nhìn vào cuốn tiểu thuyết trong bối cảnh lịch sử của nó." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều quan trọng là nhìn vào cuốn tiểu thuyết trong bối cảnh lịch sử của nó." tiếng anh câu này là:It is important to look at the novel in its historical context .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login