"Xã hội nhà thờ sẽ bao gồm một bữa tối tự chọn và một giải thưởng." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Xã hội nhà thờ sẽ bao gồm một bữa tối tự chọn và một giải thưởng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xã hội nhà thờ sẽ bao gồm một bữa tối tự chọn và một giải thưởng." dịch câu này sang tiếng anh là: The church social will include a buffet dinner and a prize drawing .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login